border border

XayahSELECT

Select  
 Download

Ban  
 DownloadBEGIN

BEGIN - 1  
 Download

BEGIN - 2  
 Download

BEGIN - 3  
 Download

BEGIN - 4  
 Download

BEGIN - 5  
 Download

BEGIN - 6  
 Download

BEGIN - 7  
 Download

BEGIN - 8  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 DownloadATK

ATK - 1  
 Download

ATK - 2  
 Download

ATK - 3  
 Download

ATK - 4  
 Download

ATK - 5  
 Download

ATK - 6  
 Download

ATK - 7  
 Download

ATK - 8  
 Download

ATK - 9  
 Download

ATK - 10  
 Download

ATK - 11  
 Download

ATK - 12  
 Download

ATK - 13  
 Download

ATK - 14  
 Download

ATK - 15  
 Download

ATK - 16  
 Download

ATK - 17  
 Download

ATK - 18  
 Download

ATK - 19  
 Download

ATK - 20  
 Download

ATK - 21  
 Download

ATK - 22  
 Download

ATK - 23  
 Download

ATK - 24  
 Download

ATK - 25  
 Download

ATK - 26  
 Download

ATK - 27  
 Download

ATK - 28  
 Download

ATK - 29  
 Download

ATK - 30  
 Download

ATK - 31  
 Download

ATK - 32  
 Download

ATK - 33  
 Download

ATK - 34  
 Download

ATK - 35  
 Download

ATK - 36  
 Download

ATK - 37  
 Download

ATK - 38  
 Download

ATK - 39  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 DownloadMOVE

MOVE - 1  
 Download

MOVE - 2  
 Download

MOVE - 3  
 Download

MOVE - 4  
 Download

MOVE - 5  
 Download

MOVE - 6  
 Download

MOVE - 7  
 Download

MOVE - 8  
 Download

MOVE - 9  
 Download

MOVE - 10  
 Download

MOVE - 11  
 Download

MOVE - 12  
 Download

MOVE - 13  
 Download

MOVE - 14  
 Download

MOVE - 15  
 Download

MOVE - 16  
 Download

MOVE - 17  
 Download

MOVE - 18  
 Download

MOVE - 19  
 Download

MOVE - 20  
 Download

MOVE - 21  
 Download

MOVE - 22  
 Download

MOVE - 23  
 Download

MOVE - 24  
 Download

MOVE - 25  
 Download

MOVE - 26  
 Download

MOVE - 27  
 Download

MOVE - 28  
 Download

MOVE - 29  
 Download

MOVE - 30  
 Download

MOVE - 31  
 Download

MOVE - 32  
 Download

MOVE - 33  
 Download

MOVE - 34  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 DownloadDIE

DIE - 1  
 Download

DIE - 2  
 Download

DIE - 3  
 Download

DIE - 4  
 Download

DIE - 5  
 Download

DIE - 6  
 DownloadRESPAWN

RESPAWN - 1  
 Download

RESPAWN - 2  
 Download

RESPAWN - 3  
 Download

RESPAWN - 4  
 Download

RESPAWN - 5  
 DownloadEFFORT

EFFORT - 1  
 Download

EFFORT - 2  
 Download

EFFORT - 3  
 Download

EFFORT - 4  
 Download

EFFORT - 5  
 Download

EFFORT - 6  
 Download

EFFORT - 7  
 Download

EFFORT - 8  
 Download

EFFORT - 9  
 DownloadLAUGH

LAUGH - 1  
 Download

LAUGH - 2  
 Download

LAUGH - 3  
 Download

LAUGH - 4  
 DownloadTAUNT

TAUNT - 1  
 Download

TAUNT - 2  
 Download

TAUNT - 3  
 Download

TAUNT - 4  
 Download

TAUNT - 5  
 Download

TAUNT - 6  
 Download

TAUNT - 7  
 Download

TAUNT - 8  
 Download

Response  
 Download

Response  
 Download

Response  
 Download

Response  
 Download

Response  
 Download

Support  
 Download

Support  
 Download

Support  
 Download

Support  
 Download

Support  
 Download

Support  
 Download

Support  
 Download

Ahri  
 Download

Ahri  
 Download

Amumu  
 Download

Aurelion Sol  
 Download

Bard  
 Download

Caitlyn  
 Download

Camille  
 Download

Ekko  
 Download

Garen  
 Download

Illaoi  
 Download

Ivern  
 Download

Kled  
 Download

Mage  
 Download

Mage  
 Download

Rammus  
 Download

Rengar  
 Download

Tahm Kench  
 Download

Urgot  
 Download

Vi  
 Download

Vladimir  
 Download

Wukong  
 Download

Yordle  
 Download

Yordle  
 Download

Yordle  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 DownloadJOKE

JOKE - 1  
 Download

Response with Rakan  
 Download

Response with Rakan  
 DownloadKILL

KILL - 1  
 Download

KILL - 2  
 Download

KILL - 3  
 Download

KILL - 4  
 Download

KILL - 5  
 Download

KILL - 6  
 Download

KILL - 7  
 Download

KILL - 8  
 Download

KILL - 9  
 Download

KILL - 10  
 Download

KILL - 11  
 Download

KILL - 12  
 Download

KILL - 13  
 Download

KILL - 14  
 Download

KILL - 15  
 Download

Pentakill  
 Download

Pentakill  
 Download

Pentakill  
 Download

Pentakill  
 Download

Pentakill  
 Download

Pentakill  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Ahri  
 Download

Lux  
 Download

Taliyah  
 Download

Vastayan  
 Download

Vastayan  
 Download

Vastayan  
 Download

Vastayan  
 Download

Vastayan  
 Download

Vastayan  
 Download

Vastayan  
 Download

Vastayan  
 Download

Ward  
 Download

Ward  
 Download

Ward  
 Download

Ward  
 Download

Ward  
 Download

Ward  
 Download

Minion  
 Download

Minion  
 Download

Minion  
 Download

Minion  
 Download

Minion  
 Download

Minion  
 Download

Minion  
 Download

Turret  
 Download

Turret  
 Download

Turret  
 Download

Turret  
 Download

Turret  
 Download

Turret  
 Download

Turret  
 Download

Turret  
 Download

Turret  
 Download

Turret  
 Download

Turret  
 Download

Turret  
 Download

Turret  
 Download

Turret  
 Download

Turret  
 DownloadSKILL

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Recall  
 Download

Recall  
 Download

Recall  
 Download

Root  
 Download

Root  
 Download

Root  
 Download

Root  
 Download

Root  
 Download

Root  
 Download

Root  
 Download

Root  
 Download

Root  
 Download

Root  
 Download

Root  
 Download

Root  
 Download

Root  
 Download

R  
 DownloadIDLE

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 DownloadPURCHASE

PURCHASE - 1  
 Download

PURCHASE - 2  
 Download

PURCHASE - 3  
 Download

PURCHASE - 4  
 Download

PURCHASE - 5  
 Download

PURCHASE - 6  
 Download

PURCHASE - 7  
 Download

PURCHASE - 8  
 Download

PURCHASE - 9  
 Download

PURCHASE - 10  
 DownloadDANCE

DANCE - 1  
 Download

DANCE - 2  
 Download

DANCE - 3  
 DownloadWARD

WARD - 1  
 Download

WARD - 2  
 Download

WARD - 3  
 Download

WARD - 4  
 Download

WARD - 5  
 Download

WARD - 6  
 Download

WARD - 7  
 Download

WARD - 8  
 Download

WARD - 9  
 Download

WARD - 10  
 DownloadPING

Assist  
 Download

Assist  
 Download

Assist  
 Download

Assist  
 Download

Assist  
 Download

Danger  
 Download

Danger  
 Download

Danger  
 Download

Danger  
 Download

Danger  
 Download

Danger  
 Download

Danger  
 Download

Danger  
 Download

Danger  
 Download

Danger  
 Download

Danger  
 Download

Enemy Missing  
 Download

Enemy Missing  
 Download

Enemy Missing  
 Download

Enemy Missing  
 Download

Enemy Missing  
 Download

Enemy Missing  
 Download

Enemy Missing  
 Download

On my way  
 Download

On my way  
 Download

On my way  
 Download

On my way  
 Download

On my way  
 Download

On my way  
 Download

On my way  
 Download

On my way  
 Download

On my way  
 Download

On my way  
 Download

On my way  
 Download

On my way  
 Download

On my way  
 Download

Target Enemy  
 Download

Target Enemy  
 Download

Target Enemy  
 Download

Target Enemy  
 Download

Target Enemy  
 Download

Target Enemy  
 DownloadSPECIAL

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download

Rakan  
 Download